Începând cu data de 1 iulie, intră în vigoare modificări semnificative ale Contractului-cadru privind asistența medicală, cu scopul de a facilita accesul la servicii de diagnosticare precoce pentru persoanele asigurate și neasigurate. Principala noutate constă în introducerea pachetelor de servicii destinate depistării afecțiunilor grave, cum ar fi cancerele, hepatitele cronice B și C, și HIV/SIDA.

În asistența medicală primară, medicii de familie vor avea posibilitatea să trimită și persoanele neasigurate la analize și consultații de specialitate, suportate financiar de către casa de asigurări de sănătate, în cazul în care există suspiciuni de boli oncologice sau de alte afecțiuni serioase. De asemenea, vor putea emite bilete de trimitere pentru testarea virusurilor hepatitice B și C și pentru HIV la femeile gravide.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate, se va extinde accesul persoanelor neasigurate la investigații pentru confirmarea diagnosticului de cancer, prin consultații, proceduri diagnostice și tratamente ambulatorii. Furnizorii de servicii medicale nu vor mai fi obligați să dețină atât ambulatoriu de specialitate clinică, cât și structură de spitalizare de zi, cu excepția cazurilor în care acest lucru este esențial pentru furnizarea serviciilor.

De asemenea, se va permite acordarea serviciilor medicale în scop diagnostic-caz prin unități mobile și caravane medicale, pentru a facilita accesul persoanelor din zone izolate la servicii de depistare precoce a cancerelor, cum ar fi cele de sân și de col uterin.

Pentru persoanele asigurate, se vor introduce și servicii psihologice specializate în psihooncologie, pentru a sprijini pacienții în gestionarea emoțională a diagnosticului de cancer și a tratamentului asociat. Aceste servicii vor fi recomandate de către medici specializați în oncologie și vor fi acordate până la 30 iunie 2025 inclusiv de psihologi cu formare complementară în psihooncologie.

Aceste modificări vin ca răspuns la nevoile crescente de îmbunătățire a accesului la servicii de sănătate și de depistare timpurie a bolilor grave în România, conform Planului național de prevenire și combatere a cancerului. Ele sunt susținute de un cadru legal actualizat și vor fi implementate cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.