Nuclearelectrica, compania de stat responsabilă pentru administrația centralei nucleare din Cernavodă, a anunțat că reactorul 1 a fost resincronizat sâmbătă după-amiază în Sistemul Energetic Național

Unitatea 1 a intrat în programul de oprire planificată în data de 19 mai 2024, pentru a permite efectuarea lucrărilor de mentenanță planificate. Aceste lucrări sunt realizate o dată la doi ani pentru fiecare unitate a centralei nucleare din Cernavodă.

În perioada opririi planificate, s-au desfășurat următoarele activități:

– Programul de mentenanță preventivă, care include lucrările necesare pentru menținerea și îmbunătățirea funcționării unității reactorului.
– Programul de mentenanță corectivă, pentru remedierea eventualelor defecțiuni sau probleme identificate în timpul opririi planificate.
– Programul de inspecții, pentru verificarea stării echipamentelor și sistemelor critice ale centralei nucleare.
– Programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate, pentru asigurarea funcționării corecte și sigure a unității.
– Programul de implementare a modificărilor de proiect, pentru integrarea actualizărilor și îmbunătățirilor în infrastructura și sistemele centralei nucleare.

Nuclearelectrica este responsabilă pentru peste 18% din producția de energie nucleară și contribuie cu 33% din producția totală de energie fără emisii de CO2 din România.